Εδώ VM, εκεί VM

Από τον πλήρη εξοπλισμό για ποντ-κάστινγκ 🎙 του Πέτρου, μέχρι τις αμπελοφιλοσοφίες του Βασίλη περί trunk based development ⌨️.

Podcast 🎙

Αν θέλετε να μας ακούσετε απλά, στο αυτοκίνητο ή στην παραλία:

Devκατιανό – Εδώ VM, εκεί VM • A podcast on Anchor

Στη σελίδα της Anchor μπορείτε να βρείτε και άλλες υπηρεσίες στις οποίες δημοσιεύουμε το podcast.

Vodcast 📽

Αν θέλετε να βλέπετε τις φάτσες μας:

Σκονάκι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s